Rodinné centrum U Mloka a mediační centrum
"Najít cestu rodičům,
nabídnout hru dětem"

MPSV Rodina

Realizace: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020

Cílem projektu je prevence negativních dopadů na děti a jejich rodiče při rozpadu rodiny. Jedná se o komplexní propojenou práci s rodiči a dětmi. 

"Aktivity projektu, Prevence negativních dopadů na děti a rodiče při rozpadu rodiny, jsou podpořeny z dotačního programu Rodina."

Šance na úspěch

Realizace: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019

Cílem projektu je prostřednictvím programu Doučování zkvalitňovat život dětí, rozvíjet jejich osobnost a předcházet sociálnímu vyloučení. Programy jsou založené na dobrovolnické činnosti. Dobrovolníky jsou studenti, lidé v produktivní a postproduktivním věku.  Dítě se pravidelně setkává se „svým“ dobrovolníkem jedenkrát týdně. Program řídí koordinátor, který dobrovolníky vede organizačně a odborně.

Velmi si ceníme práce dobrovolníků, kteří věnují dětem svůj čas bez nároku na odměnu.

Děkujeme všem, kteří projekt podporují:

Olomoucký kraj, Globus Lepší svět, Divadlo Tramtarie Olomouc

 Dobrovolníci U Mloka pomáhají dětem

Realizace: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018

Cílem projektu je prostřednictvím programu Doučování zkvalitňovat život dětí, rozvíjet jejich osobnost a předcházet sociálnímu vyloučení. Programy jsou založené na dobrovolnické činnosti. Dobrovolníky jsou studenti, lidé v produktivní a postproduktivním věku.  Dítě se pravidelně setkává se „svým“ dobrovolníkem jedenkrát týdně. Program řídí koordinátor, který dobrovolníky vede organizačně a odborně, metodik je podporuje po didaktické stránce.

Velmi si ceníme práce dobrovolníků, kteří věnují dětem svůj čas bez nároku na odměnu.

Děkujeme všem, kteří projekt podporují:

Olomoucký kraj, Ministerstvo vnitra ČR, Nadace Agrofert, Nadační fond Albert, Divadlo Tramtarie Olomouc

Individuální projekt Olomouckého kraje

Realizace: 1. 4. 2016 - 31. 12. 2018

Název projektu: „Služby sociální prevence v Olomouckém kraji“


Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057     
Projekt je spolufinancován v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Cílem projektu je zajistit fungování 7 vybraných služeb sociální prevence na území Olomouckého kraje v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,  které P-centrum poskytuje, jsou financované  z tohoto projektu od 1. 4. 2016 do 31. 12. 2018.

Dobrovolníci U Mloka pomáhají dětem

Realizace: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017

Cílem projektu je prostřednictvím programů Pět P a Doučování zkvalitňovat život dětí, rozvíjet jejich osobnost, předcházet sociálnímu vyloučení a předcházet ústavní výchově - odebrání dítěte z rodiny. Programy jsou založené na dobrovolnictví. Dítě se pravidelně setkává se „svým“ dobrovolníkem jedenkrát týdně. Programy řídí koordinátor, organizačně a odborné vede dobrovolníky spolu s metodikem programu Doučování.

Projekt podporují:

Olomoucký kraj, Ministerstvo vnitra ČR, Nadace táta a máma, Nadace Agrofert a Fórum dárců

Dobrovolníci U Mloka pomáhají dětem

Realizace: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016

Cílem projektu je prostřednictvím programů Pět P a Doučování zkvalitňovat život dětí, rozvíjet jejich osobnost, předcházet sociálnímu vyloučení a předcházet ústavní výchově - odebrání dítěte z rodiny. Programy jsou založené na dobrovolnictví. Dítě se pravidelně setkává se „svým“ dobrovolníkem jedenkrát týdně. Programy řídí koordinátor, organizačně a odborné vede dobrovolníky spolu s metodikem programu Doučování.

Projekt podporují:

Olomoucký kraj, Ministerstvo vnitra ČR, Nadace táta a máma


Projekt Mlok s úsměvem

Realizace: 1. 1. 2014 – 30. 12. 2014
Částka finanční podpory: 284.209,00 Kč

Tento projekt byl financován ze sbírkového projektu
Pomozte dětem Nadace rozvoje občasné společnosti


Projekt Mlok pro děti

Realizace: 1. 1. 2013 – 30. 12. 2013

Částka finanční podpory: 329.967,- Kč

Tento projekt byl financován ze sbírkového projektu
Pomozte dětem Nadace rozvoje občasné společnosti