Rodinné centrum U Mloka a mediační centrum
"Najít cestu rodičům,
nabídnout hru dětem"

Pomoc ve výchově a vzdělávání

Pro rodiče

S čím se na nás můžete obrátit

 • s těžkostmi při zvládání rodičovské a pěstounské péče
 • s obtížemi v komunikaci s úřady, školou a jinými institucemi

Například:

 • Nerozumíte si se svým dítětem?
 • Vaše dítě má špatný prospěch?
 • Jste v evidenci OSPOD?
 • Má vaše dítě problémy ve škole?
 • Máte dítě s poruchami chování?

Kde spolu můžeme na Vašich tématech pracovat, když se tak domluvíme?

 • V našich prostorech Rodinného centra,
 • u Vás doma,
 • ve škole,
 • v jiném pro Vás přirozeném prostředí.

Co nabízíme rodičům


Poradenství

S rodičem se bavíme o aktuální rodinné situaci, o tom, co se daří, co by chtělo zlepšit. Cílem poradenství pro rodiče je poskytnout žádanou informaci či nabídku pro řešení problémů, odbornou podporu, která vede ke zvýšení schopnosti postarat se lépe o své záležitosti, zorientovat se ve společnosti a lépe vycházet se svými dětmi.

Dále při „poradenství“ terapeuticky vedeme rodiče ke změně jejich vlastního chování, myšlení a prožívání.

Možné jsou i společné schůzky s dítětem, případně s dalšími rodinnými příslušníky, kde mohou být přítomni 2 pracovníci.

Nejčastěji řešíme:

 • Porozumění příčinám a projevům rizikového a problémového chování vlastního dítěte,
 • komunikační problémy v rodině,
 • výukové a výchovné potíže,
 • náročné životní situace.

Case management

Case management vnímáme jako koordinovanou spolupráci s více institucemi pro konkrétního klienta, který se jednání účastní.
 
Nejčastěji takové společné jednání probíhá ve škole, na OSPODu (Orgán sociálně právní ochrany dětí), v Pedagogicko psychologické poradně či další sociální službě a organizaci.

Pedagogické poradenství (PEPO)

Služba je určená rodičům a dětem a probíhá týdně 1 hodinu (jeden týden pouze s dítětem a následující týden i s rodičem; případně dle individuální dohody). Při konzultacích společně pracujeme na zvýšení schopnosti dítěte samostatně se připravovat do školy a zvládat školní povinnosti. Rodič lépe porozumí potřebám dítěte, a tak ho může lépe podporovat v jejich naplňování. Na hodinách hledáme cesty, jak se lépe orientovat v aktuálních vzdělávacích obtížích dítěte. Zároveň dochází k motivaci rodiny k vytvoření prostředí a podmínek, které jsou pro přípravu dítěte do školy žádoucí.


Zprostředkování další pomoci

Pokud zjistíte, že potřebujete nějakou další odbornou pomoc (právní, dluhovou, bytovou, ...), předáme Vám kontakt na pracovníky v dané organizaci.

Také je možné, abychom s vaším předchozím souhlasem sami jednali s pracovníkem v jiné organizaci a zjistili pro vás potřebné informace.


Rodičovské skupiny

Rodičovské skupiny realizujeme dle zájmu klientů. Na skupinu je minimální počet účastníků 3. Termín následně domlouváme přímo se zájemci o skupinu.

Při rodičovských skupinách probíráme vždy konkrétní téma (např. komunikace s dospívajícím, jak je to s tresty a odměnami atd.), o které má skupina zájem a je pro ni důležité. Rodiče sdílí své zkušenosti, starosti i radosti, co se jim v jejich rodině osvědčilo.