Centrum primární prevence
Programy plné pohody.

Publikace ke stažení

Jitka Škarohlídová (2017), Evaluační postupy ověřování znalostí a dovedností účastníků specializačních studii pro školní metodiky prevence v Olomouckém kraji. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Stahujte zde

Markéta Rodryčová (2017), Systém vzdělávání školních metodiků prevence, využití v praxi. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Stahujte zde

Miovský, M., Skácelová, L., Zapletalová, J., Novák, P. (Eds.) (2010). Primární prevence rizikového chování ve školství. Praha: Sdružení SCAN, Univerzita Karlova v Praze & Togga.
Stahujte zde

Širůčková, M., Miovský, M., Skácelová, L., Gabrhelík, R. a kol. (2012). Příklady dobré praxe programů školské prevence rizikového chování. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga.
Stahujte zde

Charvát, M., Jurystová, L., & Miovský, M. (2012). Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga.
Stahujte zde

Langová, K., Vávra, J., Havlíček, K., (2020). Metodické podpora tříd po znovuotevření škol. P-centrum, spolek.

Stahujte zde