P-centrum
Prevence, podpora, poradenství

Publikace ke stažení

Pro rodiče nejen o výchově

Naši potomci nás celkem jistě někdy postaví do situace, ve které se budeme cítit bezradní, nejistí, plni vzteku a lítosti, pocitů viny a obav ze selhání. Knížka o nejčastějších problémech s nimiž se můžeme u dětí setkat a o tom, jak se nimi vyrovnat.  

Rodina a drogy

Knížka je určena všem rodičům, kteří se dostali do situace, která je přinutila zamyslet se nad představami svých dětí o životě, o budoucnosti, nad jejich sny a trápeními. Kniha se nezabývá pouze drogami, ale všímá si těch součástí rodinného života, které s drogami mohou souviset.

Jak si najít a udržet práci 

příručka pro klienty

 

 

 

 

Krátký intervenční program pro uživatele kokainu a cracku

(ENG) originální verze

 

 

 

Krátký intervenční program pro uživatele kokainu a cracku

(CZ) překlad do českého jazyka

 

 

 

Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu

Metodika pro práci s lidmi ohroženými závislostí na pervitinu v ambulantní léčbě

 

 

 

Tematické skupiny prevence relapsu

Publikace pro pracovníky léčeben, komunit a doléčovacích center přináší konkrétní postupy pro individuální i skupinovou terapii.

 

 

 

Teorie a praxe strukturovaných doléčovacích programů v adiktologii

Sborník zkušeností

 

 

 

 Letáky

 

Kvíz pro rodiče na téma budování vztahu a důvěry mezi dětmi a rodiči

 

 

Leták o službách Rodinného centra U Mloka

Pomoc ve výchově a vzdělávání a Rodinné mediace. Podrobnosti o nabízených službách.

 

 

 

Leták Rodinného centra U Mloka o pomoci ve výchově a vzdělávání

V Rodinném centru U Mloka cíleně a aktivně pracujeme s rodinami s dětmi ve věku 5–15 let. Nabízíme podporu rodičům při výchově jejich dětí a pomoc rodině ve vzájemné komunikaci a při potížích ve škole.

 

Komunikace

Leták (nejen) pro rodiče. Zásady dobré komunikace s dětmi, co dělat, co nedělat a další užitečné informace pro rodiče.

 

ADHD

Leták (nejen) pro rodiče. Jak se chová dítě s ADHD? Jak mu můžou pomoci rodiče, jak škola?