Poradna pro alkoholové a jiné závislosti
"Změny nastanou teprve tehdy, když uděláme něco, co je proti všemu, úplně proti všemu, na co jsme zvyklí."

Paulo Coelho

Co poskytujeme a nabízíme?


Nabízíme poradenství lidem ohroženým návykovým chováním (včetně blízkých a rodinných příslušníků) a také ambulantní léčebný program pro osoby závislé na alkoholu, jiných drogách či hazardních hrách.

Nabízíme i další služby, jejichž cílem je pomoci zorientovat se v dané situaci, rozhodnout se, co dál a případně se léčit (např. pomoc při vyřizování pobytové léčby, spolupráce s OSPOD, PMS apod.).

Vše poskytujeme zdarma a zároveň je možné zůstat v anonymitě (bez sdělení osobních údajů).

Jsme registrovaná sociální služba, jejíž kvalita je certifikována Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Poradna je registrována dle  § 37 odst. b. zákona č. 108/2006 jako odborné sociální poradenství.

Neposkytujeme službu toxikologické testování z moči - pro potřeby testování zkontaktujte jiné instituce, např. Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji Společnost Podané ruce o.p.s. (Dolní náměstí 2, Olomouc, tel.: 773 996 916, e-mail: terapie.olk@podaneruce.cz) nebo Fakultní nemocnice Olomouc - Ústav soudního lékařství a medicínského práva (tel.: 585 639 571, e-mail: soudni@fnol.cz).

 

Jak se objednat?

Objednávání nových klientů nejlépe telefonicky na příjmovou službu (během provozní doby) nebo e-mailem. Kontakty a provozní doba viz níže.


Adresa a kontakty:

Lafayettova 47/9, 779 00 Olomouc
Email: poradna@p-centrum.cz
Telefon: +420 585 221 983


Provozní doba
*:

Po-čt: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Pá: 8:00 - 12:00


*V úterý od 14:00 do 18:00 je otevřena v P-centru také psychiatrická ambulance (nutno se objednat na tel.: 585 854 618).

 

Možnost distančního kontaktu:

Kromě osobních setkání nabízíme stávajícím klientům i distanční kontakt (on-line přes videohovor nebo telefonicky) např. v případě onemocnění (typu nachlazení) nebo kvůli větší dojezdové vzdálenosti. Online konzultace realizujeme prostřednictvím videohovorů přes platformy Zoom, Google Meet, Google Hangouts, Microsoft Teams, Jitsi Meet (veškeré podmínky a možnosti tohoto spojení vám sdělí terapeut v rámci individuální domluvy). Pro zajištění soukromí a důvěrnosti doporučujeme zajistit si klidné místo pro realizaci hovoru, nejlépe se sluchátky (místo hlasitého reproduktoru).

Stále můžete také využívat kontakt přes e-mail, buď individuální adresy jednotlivých terapeutů, které naleznete zde v záložce "tým", případně náš společný e-mail.

 

V níže přiložených souborech naleznete další podrobné informace o poskytované službě:

1. Veřejný závazek (aktualizujeme)
2. Základní informace (aktualizujeme)
3. Etický kodex
4. Práva a povinnosti uživatelů služby (aktualizujeme)
5. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností (aktualizujeme)
6. Informace o způsobu shromažďování osobních údajů (aktualizujeme)
7. Dotazník spokojenosti