P-centrum
Prevence, podpora, poradenství

Sociální družstvo Stabilita Olomouc – Kavárna Naše Café

Kavárna Naše Café, Dolní náměstí 173/15, Olomouc, Telefon: 585 754 889

Od roku 2013 provozujeme sociální podnik, nekuřácko-abstinenční kavárnu na Dolním náměstí v Olomouci, kde jsou zaměstnány osoby po léčbě závislostí, zejména z řad klientů Doléčovacího centra P-centra. Kavárnu provozuje Sociální družstvo Stabilita Olomouc - dceřiné družstvo P-centra.

www.nasecafe.cz

Představenstvo družstva

PhDr. et Mgr. Dagmar Krutilová, předsedkyně představenstva
Mgr. Petr Šeda
P-centrum, spolek zastoupený MUDr. Jarmilou Šmoldasovou

Kontakt:

Sociální družstvo Stabilita Olomouc
Lafayettova 47/9, 779 00 Olomouc,

IČO: 29451671

Bankovní spojení: 253923524/0300
Bc. Petr Šeda, manažer podniku, tel: +420 734 487 224
email: petr.seda@stabilita-olomouc.cz

Naše vize

Hlavním cílem projektu je skrze zaměstnání v sociálním podniku, resocializace osob se závislostí na návykových látkách. Cílem je provoz kavárny na Dolním náměstí v Olomouci, pracující v principech sociální ekonomiky. Klienti, kteří procházejí programem (zaměstnáním v podniku) budou mít doložitelnou praxi (obsluha zákazníků, příprava kávy, příprava potravin) a zápočtový list. Budou mít pracovní návyky, naučí se vyjadřovat své potřeby, naučí se komunikaci s kolegy a s nadřízenými, vyzkouší si jednání s dodavateli, vše v chráněném prostředí sociálního podniku. Důsledkem toho budou vybaveni takovými schopnostmi, dovednostmi a prokazatelnými přednostmi pro lepší uplatnění na trhu práce, tedy mohou být zaměstnáni, což přispěje k celkové stabilizaci klientova života a tedy k prevenci recidivě v jeho návratu k původnímu stylu života. Kavárna je provozována v principech sociálního podnikání a dodržuje Standardy sociálního podnikání.

Zaměstnání v kavárně

Vyhrazená pracovní místa jsou určená pro osoby po léčbě závislostí (min. 3 měsíční rezidenční), kteří prokazatelně abstinují. 

Nabízíme - 2 pracovní místa kavárníka – na dobu určitou 12 až 18 měsíců, po absolvování je zaměstnanec schopen pracovat v běžné kavárně i na pozici provozní vedoucí.
- 2 pracovní místa pomocného kavárníka – na dobu určitou 4–6 měsíců, je určena pro obnovení či nácvik pracovních návyků, doložitelnou praxi a zápočtový list.

Principy sociální ekonomiky

Kavárna je provozována na principech sociálního podnikání a dodržuje Standardy sociálního podnikání, zejména:

  • min 40% všech zaměstnanců je z řad cílových skupin (max 55%),
  • dodržujeme etické principy a zásady práce s cílovou skupinou osob se závislostí,
  • zohledňujeme potřeby svých zaměstnanců a vytváříme podmínky pro jejich adaptaci a kvalitní výkon práce,
  • přiměřeně přizpůsobujeme pracovní podmínky a prostředí potřebám a možnostem svých zaměstnanců,
  • usilujeme o profesní rozvoj svých zaměstnanců, zvyšujeme jejich dovednosti a schopnosti pro konkurenceschopnost na otevřeném trhu práce.