Centrum primární prevence
Programy plné pohody.

Legislativní rámec primární prevence

Cílem vzdělávacího programu Legislativní rámec primární prevence je seznámit účastníky s právní legislativou týkající se oblasti rizikového chování. Vzdělávací program se rovněž zaměřuje na rozšíření pedagogických kompetencí v oblasti právního povědomí při zajišťování primární prevence ve školách a při řešení problémových situací.

Vzdělávací program je koncipován tak, aby účastníci měli prostor doptávat se na informace, v nichž si nejsou jistí a diskutovat nad tématy, která jsou pro účastníky důležitá a pro praxi využitelná.

Cena kurzu: 1700,-

Akreditace: není

Přihláška: ZDE

 

Lektor Mgr. Jaroslav Šejvl, PhD. je v současnosti odborným asistentem na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Zabývá se problematikou rizikového chování, zejm. návykových látek v právu a historií užívání návykových látek. V letech 1996 až 2006 pracoval na různých pozicích u Policie ČR. Od roku 2006 pracuje na Klinice adiktologie 1. LF Univerzity Karlovy a VFN v Praze. Je autorem publikací a článků zabývajících se právními aspekty rizikového chování, návykových látek a pohřebnictví. Od roku 2007 je přísedícím Městského soudu v Praze.