Centrum primární prevence
Programy plné pohody.

Individuální poradenství

Individuální poradenství pro pedagogy

Každý školní metodik spolupracující/kontraktované školy má nárok na základní individuální poradenství, které mu poskytne garant pro jeho školu.

Třídní učitelé mají nárok na hodinovou bezplatnou konzultaci po programu primární prevence, který náš tým zajistil pro danou třídu. Následné konzultace jsou stanoveny na základě individuální dohody.

Pro školy, které s námi neuzavřely kontrakt pro daný školní rok, nabízíme tzv. poradenský servis. V rámci tohoto servisu pracovník primární prevence informuje zájemce o našich službách i o dalších možnostech v celé sociální síti tohoto regionu.

Individuální poradenství pro rodiče a zákonné zástupce

Pro konzultace rodičů a zákonných zástupců doporučujeme kontaktovat naše pracoviště:

P-centrum, spolek - Rodinné centrum u Mloka: http://www.p-centrum.cz/rodinne-centrum-u-mloka/.


Poradenství pro děti a mládež

Pokud by ses s námi chtěl sejít osobně a není ti ještě 15 let, vezmi s sebou někoho z rodičů. Pokud nemají zrovna čas, tak nám můžeš napsat na prevence@p-centrum.cz. Nemusíš se podepsat, poradí ti odborník, který odpoví přibližně do jednoho týdne.