Rodinné centrum U Mloka a mediační centrum
"Najít cestu rodičům,
nabídnout hru dětem"

Ke stažení

Letáky pro rodiče

 

Kvíz pro rodiče

Kvíz na téma budování vztahu a důvěry mezi dětmi a rodiči.

 

Leták o službách Rodinného centra U Mloka

Pomoc ve výchově a vzdělávání a Rodinné mediace. Podrobnosti o nabízených službách.

 

 

 

Leták Rodinného centra U Mloka o pomoci ve výchově a vzdělávání

V Rodinném centru U Mloka cíleně a aktivně pracujeme s rodinami s dětmi ve věku 5–15 let. Nabízíme podporu rodičům při výchově jejich dětí a pomoc rodině ve vzájemné komunikaci a při potížích ve škole.

 

Komunikace

Leták (nejen) pro rodiče. Zásady dobré komunikace s dětmi, co dělat, co nedělat a další užitečné informace pro rodiče.

 

ADHD

Leták (nejen) pro rodiče. Jak se chová dítě s ADHD? Jak mu můžou pomoci rodiče, jak škola? 

Jak se učit s dětmi

Deset bodů, které Vám i Vašim dětem mohou pomoci k tomu, aby domácí příprava byla jednodušší a příjemnější.

Za zkoušku nic nedáte :)

 ...

 

 

 

Publikace

 

 

 

Pro rodiče nejen o výchově

Naši potomci nás celkem jistě někdy postaví do situace, ve které se budeme cítit bezradní, nejistí, plni vzteku a lítosti, pocitů viny a obav ze selhání. Knížka o nejčastějších problémech s nimiž se můžeme u dětí setkat a o tom, jak se nimi vyrovnat. 

 

  Rodina a drogy

Knížka je určena všem rodičům, kteří se dostali do situace, která je přinutila zamyslet se nad představami svých dětí o životě, o budoucnosti, nad jejich sny a trápeními. Kniha se nezabývá pouze drogami, ale všímá si těch součástí rodinného života, které s drogami mohou souviset.

 

Dokumenty

 

 

Další materiály ke stažení najdete na homepage P-centra v záložce PUBLIKACE KE STAŽENÍ.