Centrum primární prevence
Programy plné pohody.

Tým Centra primární prevence

U pracovníků CPP je zajištěna znalost a dodržování obecně platných právních norem a vnitřních předpisů a znalost i dodržování etického kodexu zaměstnance P-centra a pracovníka CPP. Pracovníci i pomocný personál mají povědomí o navazující péči, která by mohla být vhodná pro klienty CPP.

V případě, že nás chcete telefonicky kontaktovat, budeme rádi, když se nám ozvete vždy až po 12:00. V dopoledních hodinách probíhají v prostorách CPP programy pro školy a nejsme k dispozici. Děkujeme za pochopení.

Kmenoví pracovníci CPP

Mgr. Aneta Viktorová
vedoucí Centra primární prevence
lektorka programů primární prevence
vedení projektu intervenčních programů
aneta.viktorova@p-centrum.cz 
Tel.: 585 221 983, 739 068 417
 
Mgr. Anna Kubíková
zástupce vedoucí Centra primární prevence
koordinátorka intervenčních programů, vzdělávacích kurzů
lektorka programů primární prevence
anna.kubikova@p-centrum.cz
Tel.: 585 221 983
 
Mgr. Ondřej Filipi
koordinátor programů primární prevence a adaptačních pobytů
lektor programů primární prevence
ondrej.filipi@p-centrum.cz 
Tel: 585 221 983
 

Externí pracovníci CPP

Mgr. Markéta Rodryčová
lektorka vzdělávacích kurzů
marketa.rodrycova@p-centrum.cz
Tel.: 585 221 983, 734 489 420
 
Bc. Jiří Klimeš
lektor intervenčních programů a vzdělávacích programů
jiri.klimes@p-centrum.cz
 
Mgr. et Mgr. Jitka Škarohlídová
lektorka vzdělávacích programů
jitka.skarohlidova@p-centrum.cz
 
Mgr. Jiří Rameš
lektor programů primární prevence
 
RNDr. Zuzana Štolcová
lektorka programů primární prevence
 
Markéta Lampartová
lektorka programů primární prevence
 
Mgr. Jakub Vávra, PhD.
lektor programů primární prevence
 

Supervize pod vedením

Mgr. Jan Veselý, PhD. - týmová a individuální supervize

Mgr. Marek Mikláš - supervize při šetření a řešení šikany

Mgr. Markéta Rodryčová - případová supervize

Kmenoví pracovníci jsou vázáni vysokoškolským vzděláním a minimálně čtyřletou praxí v oboru. Všichni lektoři prošli úvodním školením v oblasti primární prevence, výcvikem pod vedením supervizora programu a zaškolením pod vedením stálých lektorů primární prevence.